پرسشنامه عوامل موثر بر فساد اداری ۴۱ آیتم

سازنده ابزار:   محقق ساخته

تعداد گویه/سوال:    41

مولفه/زیر مقیاس:    12 عامل: نیاز و شخصیت کارکنان، قوانین، ارزیابی، بهسازی کارکنان، انظباط، حقوق و مزایا، تعهد سازمانی، روابط عمومی، جو سازمان، فرهنگ سازمان، شرایط محصط کار و مشارکت با کارکنان

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

تفسیر:    توضیحات دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    مدیران آموزشی

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.