پرسشنامه مراحل تصمیم گیری ۵C (عرب، ۱۳۹۴)

سازنده ابزار:   عرب (1394) براساس ادبیات مراحل پنجگانه تصمیم گیری مطرح شده جامعه صنعتی (1996)

تعداد گویه/سوال:    33

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه : شفافسازی مساله ، مشورت با همکاران ، اقدام به تصمیم ، اعلام تصمیم و اجرای آن و بررسی و ارزیابی اجرای تصمیم

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    مک کفری

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 150000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.