پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو (TSIS) سیلورا، مارتین یوسن و داهل (۲۰۰۱)

سازنده ابزار:   سيلورا، مارتين يوسن و داهل (2001)

تعداد گویه/سوال:    21

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس: پردازش اطلاعات اجتماعي (SIP)، مهارت هاي اجتماعي (SS) و آگاهي اجتماعي (SA)

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    سازه ای و همبستگی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و باز آزمون دارد- بومی و اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    رضائي

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.