پرسشنامه و مقیاس انتظار از ازدواج (MES) (جونز و نلسون، ۱۹۹۶)

سازنده ابزار:   جونز و نلسون، 1996

تعداد گویه/سوال:    40

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس: انتظار واقع گرایانه، انتظار ایده آل گرایانه، انتظار بدبینانه

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    محتوایی و همگرایی دارد- بومی و اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ و باز آزمون دارد- بومی و اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    نيلفروشان، عابدی، احمدی، نويديان

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.