پرسشنامه فرسودگی تحصیلی/مدرسه ای SBI (سالملا آرو و همکاران، ۲۰۰۸)

سازنده ابزار:   سالملا آرو و همکاران، 2008

تعداد گویه/سوال:    9 ؛ سوالات پرسشنامه اسکن شده است

مولفه/زیر مقیاس:    3 مولفه : خستگی مفرط از فعالیتهای مدرسه، بدبینی نسبت به معنای مدرسه، احساس بی کفایتی در مدرسه

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها/سوالات مستقیم و معکوس

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد- به همراه اصل پرسشنامه به زبان انگلیسی

روایی:    سازه ای دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    Katariina Salmela-Aro, Noona Kiuru, Esko Leskinen, and Jari-Erik Nurmi, (2009)

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.