پرسشنامه ابراز وجود/قاطعیت (گمبریل و ریچی، ۱۹۷۵) ۴۰ آیتم

سازنده ابزار:   گمبریل و ریچی، 1975 به وسیله بهرامی (1375) ترجمه شده

تعداد گویه/سوال:    40

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی و بدون مولفه

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    سوالات مستقیم و معکوس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    محتوايي و همبستگی دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    صادق زاده، نوابی نژاد، زارع

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.