پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ (دانت و همکاران، ۱۹۹۶)

سازنده ابزار:   دانت و همکاران، 1996 براساس نظریه هرزبرگ

تعداد گویه/سوال:    72

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس : رضایت شغلی، نارضایتی شغلی

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها/سوالات مستقیم و معکوس

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    قید نشده است

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    رابینز. مترجم اعرابی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.