پرسشنامه سنجش رضایت شغلی JSS (اسپکتور، ۱۹۸۵)

سازنده ابزار:   اسپکتور، 1985

تعداد گویه/سوال:    36

مولفه/زیر مقیاس:    9 زیرمقیاس: پرداخت، ارتقا، سرپرست، مزایای جانبی، پاداشهای احتمالی، رویه های عمل، همکاران، ماهیت کار، ارتباطات

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها/سوالات مستقیم و معکوس

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی و بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    غلامي فشارکي، طالبيان، آقاميري و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.