پرسشنامه عوامل انگیزشی- بهداشتی هرزبرگ (دانت و همکاران ۱۹۹۶)

سازنده ابزار:   دانت و همکاران، 1996 براساس نظریه هرزبرگ

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    11 بعد و 2 عامل؛ عوامل بیرونی (بهداشتی): خط مشی شرکت، ارتباط با همکاران، امنیت شغلی، ارتباط با سرپرست، پول، شرایط کاری ؛ عوامل درونی (ذهنی) : موفقیت، پیشرفت، ماهیت کار، شناسایی، رشد

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    رضايي صوفي و شعباني

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.