پرسشنامه رجحان های شوهر گزینی (رجبی، ابراهیمی و خجسته مهر، ۱۳۹۳)

سازنده ابزار:   رجبی، ابراهیمی و خجسته مهر 1393

تعداد گویه/سوال:    48 صفت

مولفه/زیر مقیاس:    8 مولفه : ویژگی های رفتاری، مهارت های اجتماعی، ویژگی های ظاهری، سازگاری با شرایط، موقعی اقتصادی اجتماعی، مهارت خانه داری، خواستار بچه و هوش و خلاقیت

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    رجبی، ابراهیمی و خجسته مهر

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.