پرسشنامه و مقیاس سیستم های بازداری فعال سازی رفتاری BIS & BAS (کارور و وایت، ۱۹۹۴)

سازنده ابزار:   کارور و وايت، 1994

تعداد گویه/سوال:    24

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس کلی : حساسيت سيستم بازداري رفتاري، حساسيت سيستم فعال ساز رفتار: سائق، پاسخدهي به پاداش، جستجوي سرگرمي

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و باز آزمون دارد- بومی و اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    عبداللهی مجارشین؛ محمدی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.