پرسشنامه فضیلت سازمانی (کامرون و همکاران، ۲۰۰۴)

سازنده ابزار:   کامرون و همکاران، 2004

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیر مقیاس : خوش بینی، اعتماد، همدردی، یکپارچگی، بخشش

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    خشوعی؛ بهزادی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.