پرسشنامه سازگاری، ۸ گویه ای

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    8

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت و چند گزینه ای

نمره گذاری:    سوالات مستقیم و معکوس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    9 صفحه

منبع:    لول ایی – وایت. (1982). کتاب شناخت خود. ترجمه ضیاء الدین رضاخانی. انتشارات: سیگنت.

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.