پرسشنامه وضعیت خرافه گرایی (جانعیزاده و همکاران، ۱۳۸۸)

سازنده ابزار:   جانعیزاده و همکاران 1388

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس : خرافه گرایی اجتماعی و خرافه گرایی دینی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    جانعیزاده و همکاران 1388

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.