سرویس ها و پایگاه های دریافت پایان نامه

DART-Europe E-thesis Portal
Theses Canada Portal
University of Helsinki Electronic Dissertations
Virginia Tech Electronic Thesis and Dissertation Library
PQDT Open
Louisiana State University Electronic Thesis and Dissertation Library
Brigham Young University Electronic Theses and Dissertations
Duquesne University Library Electronic Theses and Dissertations
Vanderbilt University Electronic Theses and Dissertations

به ادامه مطلب بروید

Williams College Electronic Theses
University of Pittsburgh Electronic Theses and Dissertations
University of Pretoria Electronic Theses and Dissertations
Pennsylvania State University Electronic Thesis and Dissertation Archive
University of Florida Electronic Theses & Dissertations
OhioLINK Electronic Theses and Dissertations Center
WakeSpace Scholarship
Worcester Polytechnic Institute Electronic Theses and Dissertations
Australian Digital Theses Program
M.I.T. Theses and E-Theses Online
Open Access Theses and Dissertations
OpenThesis

منبع: وبلاگ زیر چتر علم اطلاعات و دانش شناسی (امتی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.