پرسشنامه بالندگی سازمانی (اسپایدرز، ۲۰۰۷)

سازنده ابزار:   اسپایدرز 2007

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    6 مولفه : بازبودن و شفافیت سازمان ؛ اعتماد به همدیگر ؛ شمول و درگیری با همدیگر؛ ساختار سازمانی با لایه کم و ...

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد نقطه برش دارد حداقل و حداکثر امتیازات را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    ضامنی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.