پرسشنامه و مقیاس اسلامی حرص- قناعت (هراتیان و همکاران ۱۳۹۳)

سازنده ابزار:   هراتیان و همکاران 1393

تعداد گویه/سوال:    18

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیر مقیاس : دل مشغولي مادي/ احساس امنيت مادي؛ مهارگسيختگي مادي/ خودمهارگري مادي؛ ضعف معرفت و هيجان ديني/ قوت معرفت و هيجان ديني؛ احساس محروميت و نياز مادي/ رضامندي مادي

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد نقطه برش ندارد حداقل و حداکثر امتیازات را دارد

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای و همبستگی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    هراتیان و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.