پرسشنامه سنجش بهره وری آموزشی اعضای هیأت علمی (عبداللهی و بازرگان، ۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   عبداللهي و بازرگان (1392)

تعداد گویه/سوال:    22

مولفه/زیر مقیاس:    8 مولفه: فعاليت هاي مربوط به فرايند تدريس؛ فعاليت هاي مربوط به ارزش يابي از آموخته هاي دانشجويان؛ برگزاري و شركت در دوره ها و كارگاه هاي رشد دانش علمي و توان تخصصي؛ ارزشيابي دانشجو از استاد و نوآوري درآموزش؛ انجام فعاليت هاي علمي و آموزشي خارج از وقت موظف؛ حجم كاري اعضاي هيأت علمي؛ نسبت دانشجو به استاد؛ ارائه خدمات علمي وآموزشي به دانشجويان (خارج از كلاس درس

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد نقطه برش ندارد حداقل و حداکثر امتیازات را دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    عبداللهي و بازرگان

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.