پرسشنامه فعالیت های بازاریابی (ماوندو، ۲۰۰۰)

سازنده ابزار:   ماوندو (2000)

تعداد گویه/سوال:    49

مولفه/زیر مقیاس:    9 مولفه: گرایش به مشتری؛ گرایش رقیب؛ هماهنگی بین بخشی؛ گرایش به بازار؛ قابلیت برنامه ریزی؛ استراتژی تفکیک؛ استراتژی هزینه پایین؛ تکنولوژی تولید؛ مقیاس های عملکرد

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد نقطه برش ندارد حداقل و حداکثر امتیازات را دارد- پرسشنامه اسکن شده است

روایی:    نیاز به اعتبار یابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتبار یابی بومی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    مقیمی و رمضان

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.