پرسشنامه و مقیاس علل گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در جوانان (محمدی، پورقاز و رقیب، ۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   محمدي، پورقاز و رقيب (1392)

تعداد گویه/سوال:    78

مولفه/زیر مقیاس:    3 مولفه : الف) فردي: نگرش مثبت به مواد مخدر ؛ افسردگي؛ پرخاشگري؛ اضطراب؛ عدم تحمل شكست و ناكامي؛ كنجكاوي؛ نداشتن اعتقادات مذهبي. ب) بين فردي و محيطي: خانواده؛ دوستان؛ مدرسه . ج) اجتماعي: كمبود امكانات فرهنگي، ورزشي و تفريحي ؛ توسعه صنعتي و محروميت هاي اقتصادي و اجتماعي ؛ عدم دسترسي به سيستم هاي خدماتي، حمايتي و مشاوره اي ؛ بازار مواد مخدر

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد نقطه برش ندارد حداقل و حداکثر امتیازات را دارد

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای و همبستگی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    10 صفحه

منبع:    محمدي، پورقاز و رقيب

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.