مقیاس تعیین سطح آرام سازی گلاسکو اصلاح شده با پالما و کوک

سازنده ابزار:   گلاسکو

تعداد گویه/سوال:    4

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیر مقیاس

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد نقطه برش ندارد حداقل و حداکثر امتیازات را دارد- به همراه نسخه انگلیسی

روایی:    همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    عزیزی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.