پرسشنامه سبک زندگی (LSQ) (لعلی، عابدی و کجباف،۱۳۹۱)

سازنده ابزار:   لعلی، عابدی و کجباف (1391)

تعداد گویه/سوال:    70

مولفه/زیر مقیاس:    10 مولفه: 1- سلامت جسمانی 2- ورزش و تندرستی، 3- کنترل وزن و تغذیه، 4- پیشگیري از بیماري ها، 5- سلامت

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد نقطه برش ندارد حداقل و حداکثر امتیازات را دارد

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای و همبستگی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    8 صفحه

منبع:    لعلی، و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.