پرسشنامه ارتقای سطح زندگی پیاده شهری و تعاملات اجتماعی ۱۲ شاخص و ۵۶ آیتم

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    56

مولفه/زیر مقیاس:    12 زیر مقیاس: تنوع و جلوگیری از یکنواختی؛ایمنی و امنیت؛انعطاف پذیری؛دسترسی و ارتباط - نفوذ پذیری؛آسایش و راحتی؛نظافت و پاکیزگی؛خوانایی؛حفظ هویت؛کارایی؛فرم و کالبد ؛تمایز و تشخیص؛سرزندگی و پویایی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد نقطه برش ندارد حداقل و حداکثر امتیازات را دارد

روایی:    نیاز به اعتبار یابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتبار یابی بومی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    فخر و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.