پرسشنامه خودارزیابی موضوعات و مشکلات مهم در کلاس درس (بلانچ و مورینو، ۱۹۸۹)

سازنده ابزار:   بلانچ و مورینو 1989

تعداد گویه/سوال:    10

مولفه/زیر مقیاس:    10 مولفه: مطالعه؛ اهداف درس؛ موضوعات جدید؛ آگاهی و دانش؛ اهمیت؛ آموختن مطالب؛ مطالعه بیشتر؛ مراجعه به استاد؛ ارزیابی کلی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    توضیحات دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    سپندار، جوادی، سیفی

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.