پرسشنامه و مقیاس هوش چندگانه زمینه ای (محمدی، عبد شریفی، ۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   محمدي، عبد شریفی، 1392

تعداد گویه/سوال:    31

مولفه/زیر مقیاس:    6 بعد: هوش اجتماعی؛ هوش فرهنگی ؛ هوش اقتصادی؛ هوش سیاسی؛ هوش فنی؛ هوش یادگیری

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد نقطه برش ندارد حداقل و حداکثر امتیازات را دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    محمدي، عبد شریفی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.