پرسشنامه سیرت نیکوی مدیران (نصر اصفهانی، ۱۳۹۱)

سازنده ابزار:   نصر اصفهانی، 1391

تعداد گویه/سوال:    22

مولفه/زیر مقیاس:    6 مولفه: پایبندي به عهد و پیمان؛ برپاداشتن حق و عدل؛ دلسوزي؛ شرح صدر؛ عدم احتجاب؛ حسن خلق

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد نقطه برش ندارد حداقل و حداکثر امتیازات را دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    نصر اصفهانی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.