دانلود رایگان جدول مقیاس ارزیابی کلی عملکرد (GAF)

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    فایل توضیحات

مولفه/زیر مقیاس:    اشاره نشده

مقیاس/طیف:    لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد نقطه برش دارد حداقل و حداکثر امتیازات را دارد- به همراه نسخه انگلیسی

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

زبان:    انگلیسی و فارسی

تعداد صفحات:    6 و یک فایل زبان اصلی صفحه

منبع:    حبیبی و همکاران و تولایی زواره

نوع فایل: PDF

قیمت: رایگان و بدون ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.