مقیاس سنجش شدت خستگی (FSS) کراپ و همکاران ۱۹۸۹

سازنده ابزار:   کراپ و همکاران 1989

تعداد گویه/سوال:    9

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی: در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد نقطه برش ندارد حداقل و حداکثر امتیازات را دارد

روایی:    همبستگی دارد- بومی

پایایی:    همبستگی درونی دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    شاهواروقی فراهانی، عظیمیان، فلاحپور و کریملو (1391)

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.