پرسشنامه فرهنگ یادگیری در مدرسه (بارنت و همکاران،۲۰۰۱)

سازنده ابزار:   بارنت و همکاران،۲۰۰۱

تعداد گویه/سوال:    23

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیر مقیاس: انگیزه درونی، توجه و مساعدت، انگیزه بیرونی، انتظارات از تعلیم و تعالی تعلیم

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد نقطه برش ندارد حداقل و حداکثر امتیازات را دارد- پرسشنامه اسکن شده است

روایی:    نیاز به اعتبار یابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتبار یابی بومی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    مقیمی و رمضان

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.