پرسشنامه میزان سیاسی بودن سازمان فرایز و کاکمار (pops)

سازنده ابزار:   فرایز و کاکمار

تعداد گویه/سوال:    5

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    سوالات معکوس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد نقطه برش دارد حداقل و حداکثر امتیازات را دارد

روایی:    محتوایی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    فرایز و کاکمار

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.