پرسشنامه جو ایمنی (محمدی زیدی، حیدرنیا و نیکنامی، ۱۳۹۰)

سازنده ابزار:   محمدي زيدي، حيدرنيا و نيکنامي، 1390

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    7 عامل: sc1 یا تعهد مديريت، sc2 یا ارتباطات ايمني، sc3 یا محيط ايمن، sc4 یا پاسخگويي مديران، sc5 یا مقياس درک خطر، sc6 یا هوشياري و آگاهي از مسايل ايمني و sc7 یا رضايت شغلي.

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه و سوالات مستقیم/معکوس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد نقطه برش ندارد حداقل و حداکثر امتیازات را دارد

روایی:    همبستگی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    محمدي زيدي، حيدرنيا و نيکنامي، 1390

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.