پرسشنامه ظرفیت های سازمانی (کیویپولد و وادی، ۲۰۱۰)

سازنده ابزار:   کیویپولد و وادی 2010

تعداد گویه/سوال:    22

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس : انسجام، ارتباطات غیر رسمی، تمرکز گرایی، سیستم بازخور، عملکرد سازمانی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد نقطه برش ندارد حداقل و حداکثر امتیازات را دارد- پرسشنامه اسکن شده است

روایی:    نیاز به اعتبار یابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتبار یابی بومی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    مقیمی و رمضان

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.