پرسشنامه تربیت شهروندی (تابش، ۱۳۹۱)

سازنده ابزار:   تابش 1391

تعداد گویه/سوال:    18

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیر مقیاس : قانون گرایی، روحیه مشارکت جویی، مسئولیت پذیری، اعتماد به نفس

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه و سوالات مستقیم/معکوس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد نقطه برش ندارد حداقل و حداکثر امتیازات دارد

روایی:    صوری دارد - بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    تابش

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.