پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی فورد و رابین ۱۹۷۰

سازنده ابزار:   فورد و رابین 1970

تعداد گویه/سوال:    17

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    3 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه و سوالات مستقیم/معکوس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد نقطه برش دارد حداقل و حداکثر امتیازات را دارد- پرسشنامه اسکن شده است

روایی:    همزمانی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    سموعی

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.