آزمون ذهن خوانی از طریق چشم ها (بارون و کوهن ۲۰۰۱)

سازنده ابزار:   بارون و کوهن 2001

تعداد گویه/سوال:    36 تصویر

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    صحیح و غلط

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد نقطه برش ندارد حداقل و حداکثر امتیازات دارد- برای بزرگسالان

روایی:    صوری دارد - بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و کودر ریچاردسون دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    23 صفحه

منبع:    رحمانی و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.