پرسشنامه شناسایی ابعاد مشارکت والدین ۶ مولفه و ۴۲ گویه

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    42

مولفه/زیر مقیاس:    6 بعد: 1- مهارتهاي تربيتي: 5 گویه؛ 2- ارتباط مدرسه و خانه: 11 گویه؛ 3- حضور داوطلبانه والدين: 7 گویه؛ 4- يادگيري در خانه: 4 گویه؛ 5- مشارکت در تصميم گيري: 9 گویه؛ 6- هماهنگي با جامعه: 6 گویه.

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد نقطه برش ندارد حداقل و حداکثر امتیازات دارد

روایی:    نیاز به اعتبار یابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتبار یابی بومی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    مدیران آموزشی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.