پرسشنامه خودبیمارانگاری اهواز (AHT) (اختلال هیپوکندریا)

سازنده ابزار:   دانشگاه جندی شاپور اهواز

تعداد گویه/سوال:    45

مولفه/زیر مقیاس:    2 بعد : شکایت های بدنی و اشتغالات ذهنی؛ ترس و نگرانی

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد نقطه برش ندارد حداقل و حداکثر امتیازات را دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    احدی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.