پرسشنامه سنجش عملکرد و بهره وری مدارس غیرانتفاعی (سلیمانی، ۱۳۹۴)

سازنده ابزار:   سلیمانی 1394

تعداد گویه/سوال:    91

مولفه/زیر مقیاس:    4 مولفه: مشتری (دانش آموز و جامعه)؛ فرایند های داخلی (بهبود فرایندهای آموزشی وتربیتی، بهبود خدمات و بهبود دستاوردهای علمی پژوهشی)؛ رشد و یادگیری (سرمایه اطلاعاتی، سرمایه سازمانی و سرمایه انسانی)؛ مالی (بودجه، امکانات و بهره وری)

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    سلیمانی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.