پرسشنامه تعهد زناشویی (DCI) (آدامز و جونز، ۱۹۹۷)

سازنده ابزار:   آدامز و جونز، 1997

تعداد گویه/سوال:    44

مولفه/زیر مقیاس:    3 بعد: تعهد به همسر، تعهد به ازدواج، احساس تعهد (تعهد اجباری)

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس و تفکیک آنها برای ابعاد دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    شاه سیاه و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.