پرسشنامه جو ایمنی نوردیک NOSACQ پته کینز

سازنده ابزار:   پته کینز

تعداد گویه/سوال:    50

مولفه/زیر مقیاس:    7 زیر مقیاس: اولويت و توانايي ايمني مديريت، قدرت ايمني مديريت، قضاوت ايمني مديريت، تعهد ايمني كاركنان، اولويت ايمني كاركنان و ريسك ناپذيري، ارتباط ايمني متقابل، يادگيري و اعتماد در توانايي ايمني، اعتماد به اثر بخش بودن سيستم هاي ايمني

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس و تفکیک آنها برای ابعاد دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد، نقطه برش دارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    کودر ریچاردسون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    یوسفی و همکاران و حاج آقا زاده و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.