پرسشنامه و سیاهه شادکامی فوردایس- اصفهان IFHI(عابدی، ۱۳۸۱؛براساس آیزنک، ۱۹۹۰)

سازنده ابزار:   عابدی 1381 براساس آیزنک 1990

تعداد گویه/سوال:    48

مولفه/زیر مقیاس:    16 بعد: شادمانی کلی؛ فعالیت؛ روابط اجتماعی؛ از بین بردن احساسات منفی؛ خو ش بینی؛ بیان احساسات؛ سطح توقعات پایین؛ خود بودن؛ صمیمیت؛ برنامه ریزی؛ خلاقیت؛ پرورش شخصیت سالم؛ پرورش شخصیت اجتماعی؛ توجه به زمان حال؛ اولویت دادن به شادی؛ دوری از نگرانی

مقیاس/طیف:    11 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس و تفکیک آنها برای ابعاد دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد، نقطه برش دارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد- پرسشنامه اسکن شده است

روایی:    محتوايي و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    11 صفحه

منبع:    جعفری و همکاران؛ عابدی و همکاران؛ و لیاقت دار و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.