پرسشنامه معبد (شناسایی باورهای دینی) نیلسون ۱۹۹۵

سازنده ابزار:   نیلسون 1995

تعداد گویه/سوال:    25

مولفه/زیر مقیاس:    4 مولفه: رفتار مذهبی شخصی، رفتار مذهبی جمعی، رفتار عملی و رفتار دینی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    سیدکلان و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.