پرسشنامه کیفیت ارتباط زوجین (میلر- نانالی و واکمن، ۱۹۷۵)

سازنده ابزار:   بر اساس چاچوب نظری میلر- نانالی و واکمن

تعداد گویه/سوال:    33

مولفه/زیر مقیاس:    4 بعد: توجه به خود، توجه به همسر، برنامه ريزی برای حل مشکلات، سبک های ارتباطی

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس و تفکیک آنها برای ابعاد دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    قید نشده است.

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    خوشکام

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.