پرسشنامه عدالت سازمانی (کالکوئیت، ۲۰۰۱)

سازنده ابزار:   (کالکوئیت، 2001)

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    4 مولفه: عدالت رويه اي، عدالت توزيعي، عدالت بين فردي، عدالت اطلاعاتي

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای و ملاکی دارد- بومی

پایایی:    همبستگی دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    هاشمی شیخ شبانی و رجبی (1390)

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.