پرسشنامه آمیخته بازاریابی بیرونی خدمات (یعقوبی و همکاران، ۱۳۹۰)

سازنده ابزار:   یعقوبی و همکاران، 1390

تعداد گویه/سوال:    29

مولفه/زیر مقیاس:    7 مولفه: خدمات؛ قیمت؛ مکان؛ ترویج؛ کارکنان؛ فرایندهای انجام کار؛ امکانات فیزیکی.

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    یعقوبی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.