پرسشنامه منابع قدرت سیاسی ۳۰ آیتم

سازنده ابزار:   نا مشخص

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    4 مولفه: اختیار؛ تخصص؛ کنترل منابع؛ مهارت های بین فردی

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس و تفکیک آنها برای ابعاد دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد- پرسشنامه اسکن شده است

روایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    مک کفری تر جمه قورچیان

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.