پرسشنامه افسردگی سما (کاویانی، ۱۳۶۸)

سازنده ابزار:   کاویانی، 1368

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش دارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    همبستگی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    کاویانی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.