پرسشنامه موانع کاربرد رسانه در تدریس ۷ مولفه و ۲۵ گویه

سازنده ابزار:   محقق ساخته

تعداد گویه/سوال:    25

مولفه/زیر مقیاس:    7 مولفه: ضعف در برنامه آموزشی؛ ضعف مدیریتی؛ ضعف معلمان؛ ضعف ضوابط و مقررات؛ ضعف و کمبود امکانات؛ محدودیت محتوایی رسانه؛ محدودیت کاربرد رسانه

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    مدیران آموزشی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.