پرسشنامه رضایت شغلی ۶ مولفه ۱۹ گویه

سازنده ابزار:   محقق ساخته

تعداد گویه/سوال:    19

مولفه/زیر مقیاس:    6 مولفه: امنیت شغلی؛ بیگانگی از کار؛ ارتقای شغلی؛ رضایت از زندگی؛ رضایت از همکاران؛ منزلت اجتماعی شغل

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    اداره آموزش و پرورش شهرستان کرمان

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.