پرسشنامه علل بیکاری دانش آموختگان (صبوحی، ۱۳۸۰)

سازنده ابزار:   صبوحی، 1380

تعداد گویه/سوال:    50

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه (علت): آموزشی؛ فرهنگی و اجتماعی؛ اقتصادی؛ مدیریتی؛ سیاسی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    صبوحی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.